Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Email[email protected]

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Arbeidsongeschikt

Je hoopt het niet, maar het kan ook jou overkomen: arbeidsongeschikt worden. Heb je je weleens afgevraagd hoe het dan zit met je inkomen? Krijg je een uitkering vanuit je pensioenregeling en/of van de overheid (WIA of WAO)? Kun je daarvan rondkomen? Is het verstandig om nu al een aanvullende verzekering af te sluiten? En hoe gaat het verder met de opbouw van je pensioen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent?

Sommige pensioenregelingen kennen, naast een ouderdoms- en nabestaandenpensioen, ook een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat krijg je als je arbeidsongeschikt bent. Het gaat om een aanvulling op de WIA-uitkering die je van de overheid krijgt. Was je vóór 1 januari 2004 al ziek, dan gaat het om een aanvulling op de WAO.

Met ingang van 1 januari 2006 is er een nieuwe wettelijke regeling voor arbeidsongeschiktheid: de WIA. Met deze wet wordt getracht mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden.

Er zijn binnen de WIA twee regelingen. De IVA geldt voor werknemers die voor meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen een uitkering van 75% van het salaris (dat salaris is wel gemaximeerd tot circa € 45.000). Daarnaast is er de regeling voor werknemers die voor ten minste 35% gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn: de WGA.  

Bij de WGA is het financieel altijd voordelig om meer te gaan werken. De WGA kent 2 uitkeringen. Eerst is er de loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt.  Na de loongerelateerde uitkering kom je, als je nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, in aanmerking voor een loonaanvulling of een vervolguitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate waarin je je resterende verdiencapaciteit benut. Als je je verdiencapaciteit niet voldoende benut is de vervolguitkering een bedrag van 70% van het minimumloon, vermenigvuldigd met je arbeidsongeschiktheidspercentage. 

Benut je echter je resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50% dan krijg je een loonaanvulling. Als je je resterende verdiencapaciteit helemaal benut is je loonaanvulling 70% van het verschil tussen het gemaximeerde loon en je nieuwe loon. De loonaanvulling is ten minste gelijk aan het bedrag van de vervolguitkering.

Ook al kent de overheid een wettelijke regeling voor arbeidsongeschiktheid), dan nog is het de vraag of dat voldoende zal zijn om van te leven. Zet bijvoorbeeld je uitgaven eens op een rijtje.

Soms is er in de pensioenregeling een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld voor het salarisgedeelte boven het maximumloon van de WIA. In 2007 is het maximumloon voor de WIA € 45.017,-. Dat betekent in de praktijk dat de WIA-uitkering maximaal € 31.512,- bedraagt (70% van € 45.017,-). Dat is een behoorlijke terugval in inkomen. Zeker als je meer verdient dan € 45.017,-. Voorziet je pensioenregeling in een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid bovenop je WIA-uitkering een bedrag van 70% van het inkomen boven € 45.017,-. Stel je verdient  € 60.000,- Hoeveel krijg je dan? Met aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen:

€ 31.512,-  IVA

€ 10.488,-  arbeidsongeschiktheidspensioen (70% van 60.000-45.017)

€ 42.000,-  De terugval in inkomen bedraagt dus € 18.000,-. Zonder arbeidsongeschiktheidspensioen is de terugval in inkomen € 28.488 (60.000-31.512)Voor het aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen geldt dat je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ook maar een gedeeltelijke uitkering krijgt.  Ga eens na in je pensioenregeling hoe hoog je uitkering is als je gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid zou zijn. Heb je vragen, bel dan je pensioenuitvoerder.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

In bijna alle pensioenregelingen is geregeld dat je pensioenopbouw gewoon doorloopt als je arbeidsongeschikt bent. Voor het deel dat je werkt betaal je zelf de pensioenpremie, voor het deel dat je niet kunt werken, hoef je geen premie te betalen. Het is belangrijk om na te kijken hoe het in jouw pensioenregeling zit met de premievrijstelling als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Het komt nogal eens voor dat er geen vrijstelling is als je minder dan 50 of 60% arbeidsongeschikt bent. De pensioenopbouw loopt dan dus alleen door voor het gedeelte dat je werkt. Ook is het van belang om te weten of je opbouw wordt voortgezet op basis van je laatstverdiende salaris of dat dit laatste salaris steeds aangepast wordt aan de algemene loonontwikkeling. Het zal duidelijk zijn dat dat laatste veel gunstiger voor je uitpakt. In de meeste pensioenregelingen geldt dat je werkgever of jij de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zelf moet aanvragen. Doe je dit niet, of ben je te laat, dan kan je pensioenopbouw stoppen

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer