Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Begin dienstverband

Wanneer een werknemer bij uw onderneming in dienst treedt, bent u verplicht hem of haar te informeren of hij of zij gaat deelnemen in de pensioenregeling. Als u dat niet doet, mag de werknemer ervan uitgaan dat voor hem dezelfde pensioenregeling geldt, die voor vergelijkbare personeelsleden geldt.

Als er in uw bedrijf een pensioenregeling is, moet u de werknemer ook meteen wijzen op het recht op waardeoverdracht. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in de brochure Waardeoverdracht, pensioen mee naar je nieuwe baan? Daarnaast kunt u uw werknemer ook wijzen op de brochure 10 vragen over pensioen bij verandering van baan.

Is er in uw sector een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en hoort de vorige werkgever van uw werknemer ook in die sector thuis, dan loopt de pensioenregeling van uw werknemer gewoon door en is waardeoverdracht niet nodig.

Gelijke behandeling

Vaak begint een nieuwe werknemer met een tijdelijke aanstelling. Let er dan op dat hij of zij om die reden niet uitgesloten mag zijn van deelname aan de pensioenregeling. Ook zijn wachttijden of drempelperiodes niet altijd toegestaan.

Steeds meer werknemers werken in deeltijd. Let erop dat zij niet uitgesloten mogen worden van deelname aan de pensioenregeling. Ook niet als zij een hele kleine deeltijdbaan hebben!

Bij het aanbieden van een pensioenregeling mag u als werkgever geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen.

Het is niet meer toegestaan in de pensioenregeling een hoge toetredingsleeftijd te hanteren. Met ingang van 2008 geldt dat de toetredingsleeftijd ten hoogste 21 jaar mag bedragen.

U hoeft als werkgever de werknemer niet precies te informeren over de inhoud van de pensioenregeling. U moet er echter wel op toezien dat de pensioenuitvoerder dit doet

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer