Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Email[email protected]

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Buitenland

Wonen of werken in het buitenland. Het klinkt spannend. Maar pas op: het heeft gevolgen voor je:

AOW

Wie tussen zijn 15e en 65e niet permanent in Nederland heeft gewoond, krijgt later minder AOW.  Dit geldt dus ook voor mensen die pas later in Nederland zijn komen wonen. Voor elk jaar dat je tussen je 15e en 65e niet in Nederland woonde, krijg je 2% minder AOW. Stel je komt op je 20e naar Nederland. Dan krijg je 10% (20-15=5 maal 2%) minder AOW.

Voorbeeld

Isa woont vanaf haar 35ste in Nederland. Zij mist dus 20 jaren AOW-opbouw. In plaats van de volledige AOW voor een samenwonende die € 646,35 bedraagt, krijgt zij maandelijks een uitkering die 40% (20 maal 2%) lager is: € 387,81.

De FNV vraagt op dit moment aandacht voor dit probleem. Klik hier om daar meer over te lezen.

Je kunt je ‘vrijwillig verzekeren’, zodat je geen AOW misloopt. Wat dat betekent, wat dat kost en hoe je dat aanvraagt, lees je op www.svb.nl.

Aanvullende bijstandKrijg je geen volledige AOW? Let dan even op! Wanneer je geen volledige AOW krijgt en verder geen of weinig andere inkomsten hebt, kom je misschien in aanmerking voor aanvullende bijstand. Er is een aparte bijstandsnorm voor ouderen met een gekorte AOW, waardoor zij evenveel ontvangen als ouderen met een ongekorte AOW. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de afdeling Sociale Zaken van je gemeente.Wat als je in Nederland woont en werkt en je werkgever stuurt je voor een korte tijd naar een buitenlandse vestiging van het bedrijf? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een detacheringsverklaring. En daarmee is het AOW-probleem opgelost. Ook zelfstandigen kunnen een detacheringsverklaring krijgen. Voor een lijst van de landen waarvoor deze detacheringsverklaring aangevraagd kan worden en de voorwaarden waaraan je moet voldoen, kun je terecht op www.svb.nl.

Ook als je na je 65e in het buitenland woont of gaat wonen, kan dat effect hebben op je AOW. Klik hier voor meer informatie.

Pensioen

Niet alleen voor je AOW, ook voor je pensioen kan een verhuizing naar het buitenland gevolgen hebben. Je blijft recht houden op het pensioen dat je in Nederland hebt opgebouwd. Als je een detacheringsverklaring (zie www.svb.nl) hebt, kun je in principe de pensioenopbouw bij je Nederlandse werkgever voortzetten. Dat kan anders liggen als je langer in het buitenland gaat werken of naar een land gaat buiten de EU waarmee Nederland geen nadere afspraken heeft. Wel is het dan vaak mogelijk met je werkgever af te spreken dat je de jaren pensioenopbouw die je gaat missen bij terugkeer in Nederland weer kunt inhalen. Het kan ook zijn dat je pensioen moet opbouwen in het land waar je aan de slag gaat. De regels omtrent pensioenopbouw als je tijdelijk in het buitenland werkt, zijn nogal ingewikkeld. Vraag je werkgever hoe het in jouw situatie geregeld is.

Na je pensionering naar het buitenland

Als je in Nederland woont en 65 bent krijg je AOW. Maar hoe zit dat als je in het buitenland woont en wel in Nederland verzekerd bent geweest voor de AOW?

Dat is heel simpel: Je hoeft niet in Nederland te wonen om je AOW te krijgen. Je kunt je AOW ook ontvangen als je in het buitenland woont. Maar je moet wel even goed opletten.

Omdat de hoogte van de AOW-uitkering afhankelijk is van je woonsituatie, is wettelijk geregeld dat de alleenstaandenuitkering en de toeslag op de AOW (als je partner nog geen 65 jaar is) alleen wordt uitbetaald als je in een land woont waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de naleving van de regels en de controle daarop.  Die afspraken zijn in elk geval gemaakt met de landen van de Europese Unie en ook met een aantal andere landen. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) kun je nagaan of zo’n afspraak is gemaakt met het land waarin jij woont of wilt gaan wonen. Is er geen afspraak met het land waarin je woont of wilt gaan wonen? Dan krijg je wel AOW, maar dat is dan de AOW-uitkering voor een samenwonende. Als je alleenstaand bent krijg je niet de alleenstaandenuitkering en als je partner jonger is dan 65 jaar, krijg je evenmin een toeslag op de AOW.

Als je van plan bent om te verhuizen, is het goed om te weten of je straks je volledige AOW-uitkering nog wel ontvangt.

Waar je ook woont: je zult over je AOW en je werknemerspensioen inkomstenbelasting moeten betalen. Of je in Nederland of in het buitenland belasting verschuldigd bent, hangt af van afspraken tussen Nederland en het land waar je gaat wonen. Met een aantal landen heeft Nederland belastingverdragen die bepalen dat je in je nieuwe woonland belasting betaalt. Als je bijvoorbeeld in Spanje woont, is je pensioen niet in Nederland belast, maar in Spanje. Informeer bij het Informatiecentrum Belastingdienst Buitenland met welke landen Nederland dit soort verdragen heeft. Het adres is: 

Belastingdienst kantoor BuitenlandPostbus 28656401 DJ HeerlenTelefoon (055) 53 85 385Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer