Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Deeltijd / Verlof

Wil je minder dan 40 uur (gaan) werken of lang verlof opnemen? Dan denk je vaak alleen aan de (leuke) dingen die je wilt gaan doen. Maar realiseer je dat er ook een schaduwzijde aan zit. Je gaat meestal niet alleen achteruit in salaris, maar ook in pensioen. Dat betekent dat je later minder geld hebt om van te leven. Denk daar even over na.

Werken in deeltijd

Als je werkgever een pensioenregeling heeft, geldt die ook voor parttimers. Kent de regeling een drempel dan schrijft de wet voor dat het loon van de parttimer moet worden herleid tot een voltijdsalaris. Dat lijkt ingewikkeld, maar een voorbeeld verduidelijkt het.

Je werkt in een bedrijf met een pensioenregeling waarin een  franchise wordt gebruikt van € 19.000. Dus je bouwt alleen pensioen op over je salaris boven de € 19.000. Als je in deeltijd (50%) werkt met een deeltijdsalaris van € 17.000,-, dan zou je dus geen pensioen opbouwen. Daarom wordt je salaris herleid naar een voltijdsalaris. Dit salaris komt dan uit op € 34.000. Van dit salaris wordt de franchise ( € 19.000)  afgehaald en je houdt dan een pensioengrondslag van € 15.000 over. Als het opbouwpercentage in de pensioenregeling 1,75% is en je werkt 50% dan bouw je ieder jaar € 131,25 aan pensioen op (0,5 x 0,0175 x 15.000).

Ga je in deeltijd werken in de tien jaar voorafgaande aan je pensioendatum dan mag je pensioen blijven opbouwen over je fulltime salaris. Maar let op! Het feit dat dit wettelijk is toegestaan betekent zeker niet dat het in iedere pensioenregeling ook automatisch gebeurt. Raadpleeg dus je pensioenregeling of neem hierover contact op met je pensioenuitvoerder. Let wel: als je parttime werkt, gaat de pensioenregeling er vanuit dat je parttime blijft werken. Dat heeft vooral gevolgen voor de uitkering aan je partner (nabestaandenpensioen) als jij tijdens die periode komt te overlijden. Die uitkering zal aanzienlijk lager zijn dan wanneer je fulltime werkt en volledig pensioen opbouwt. Ben je van plan maar kort in deeltijd te werken dan moet je je dit effect op het partnerpensioen goed realiseren. Voor arbeidsongeschikt worden geldt hetzelfde: die uitkering wordt ook afgeleid van je parttime salaris en is dus aanzienlijk lager, ook al heb je daarvoor altijd fulltime gewerkt. 

Verlof

Slechts weinig pensioenregelingen bepalen wat er tijdens een langdurig verlof met je pensioen gebeurt. En als je tijdens je verlof geen pensioen opbouwt, kun je wel eens van een koude kermis thuiskomen. Het effect van een jaartje vrijaf op het ouderdomspensioen is te overzien. De pijn zit vaak bij het partner- en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Maar gelukkig is er goed nieuws! Met ingang van 1 januari 2008 blijft in je pensioenregeling het partnerpensioen gewoon op peil als je verlof neemt voor een periode van ten hoogste 18 maanden.

Overweeg je voor die datum van een verlofregeling gebruik te maken? Bespreek vooraf met je werkgever of pensioenuitvoerder hoe je de risicos van overlijden en arbeidsongeschiktheid tijdens de verlofperiode kunt afdekken tot het oorspronkelijke niveau. Desnoods voor eigen rekening.

Dat geldt voor langdurig verlof maar ook voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof.

Tijdens het zwangerschapsverlof hoef je je geen zorgen te maken over je pensioen. Je salaris loopt gewoon door en de pensioenopbouw dus ook.

Levensloopregeling

Met ingang van 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. In de levensloopregeling mag je jaarlijks 12% van je inkomen opzij zetten. Was je op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar, dan mag je nog meer bedrag sparen. Je spaart vanuit je bruto inkomen. Het tegoed wat je zo opbouwt mag maximaal 210% van je salaris bedragen.

Het tegoed uit de levensloopregeling mag je gebruiken voor de financiering van verlofperiodes. De uitkering is dan belast. Je krijgt echter wel een levensloopkorting van € 188 voor elk jaar dat je deelgenomen hebt aan de levensloopregeling.

Het tegoed uit de levensloopregeling mag je ook doorsluizen naar je ouderdomspensioen of gebruiken om eerder te stoppen met werken.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer