Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Email[email protected]

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Echtscheiding

Bij (echt-)scheiding denk je vooral aan de verdeling van de gemeenschappelijke boedel, de alimentatie en de voogdij. Maar zowel een scheiding als een scheiding van tafel en bed heeft bijna altijd ook grote gevolgen voor je pensioen. Dat moet je verdelen met je ex. Hoe die verdeling in zijn werk gaat is wettelijk vastgelegd (klik hier om te lezen hoe je hiervan kan afwijken).

Bij de verdeling kijk je naar twee pensioensoorten: het partnerpensioen en het ouderdomspensioen.

Partnerpensioen

Belangrijk te weten is of in jouw pensioenregeling het partnerpensioen wordt opgebouwd of ‘op risicobasis is verzekerd’. In dat laatste geval heeft je ex geen aanspraak op een uitkering als jij komt te overlijden. Voor partnerpensioen dat wordt opgebouwd is in de wet geregeld dat je ex-partner recht heeft op een bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat tot de datum van scheiding is opgebouwd. Het wordt een bijzonder pensioen genoemd omdat het na overlijden van de (gewezen) deelnemer uitbetaald wordt op een moment dat de ex-partner niet meer met de deelnemer of ex-deelnemer getrouwd is, en dus eigenlijk ook geen weduwe of weduwenaar is. Ook partners hebben recht op zo’n bijzonder partnerpensioen. Dat geldt niet alleen voor geregistreerde partners maar ook voor niet geregistreerde partners.   En als je hertrouwt? Denk er dan aan dat het partnerpensioen voor je nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat je ex krijgt aan bijzonder partnerpensioen. Het kan dus zijn dat je nieuwe partner daardoor na jouw overlijden te weinig inkomen heeft.

Ouderdomspensioen

In de Wet pensioenverevening is bepaald dat het pensioen bij scheiding ‘verevend’ wordt. Dat wil zeggen dat de ex recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is  opgebouwd. Dat geldt zowel voor een gewone echtscheiding als voor de scheiding van tafel en bed. De ex krijgt zijn/haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel van de ex-partner rechtstreeks uitbetalen. Veel mensen vinden dat prettig, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de welwillendheid van de ex-partner. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moeten ze dan zelf bij hun ex opeisen. Het formulier om de scheiding te melden kun je downloaden via www.postbus51.nl. Het deel van je pensioen dat aan je ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Na overlijden van je ex-partner, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als jij eerder overlijdt dan je ex-partner, dan stopt de uitkering. Mogelijk krijgt je ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

Conversie

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken. De belangrijkste afwijking van de standaardverdeling is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het eventuele bijzonder partnerpensioen omgezet in één pensioenrecht voor de ex. Conversie kan voor de ex aantrekkelijk zijn omdat hij/zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Het kan echter ook nadelig zijn omdat de ex na het overlijden van de voormalige partner het partnerpensioen misloopt. De ex-partner die voor conversie kiest, moet dus volledig in het eigen onderhoud kunnen voorzien. In veel situaties waarin alimentatie wordt ontvangen, is dit niet het geval. Conversie kan ook nadelen hebben voor degene die het pensioen heeft opgebouwd. Bij verevening zou je na overlijden van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, want dan doe je definitief afstand van de helft van je ouderdomspensioen.

Wil je meer lezen over pensioen en (echt)scheiding lees dan ook de brochure Scheiding en Pensioen.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer