Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Eerder of later met Pensioen

Eerder of later met pensioen

Bij de pensioenopbouw gaan we ervan uit dat mensen stoppen met werken als zij 65 jaar zijn. Dat betekent niet dat iedereen ook echt precies op zijn 65ste moet stoppen met werken.

Eerder met pensioen

In veel pensioenregelingen kunnen werknemers ook eerder met pensioen. Dat heeft wel financiële gevolgen. De uitkering wordt een stuk lager. U kunt ervan uitgaan dat het ouderdomspensioen voor ieder jaar dat het eerder ingaat zo’n 8 à 9% daalt. Daarnaast bouwt de werknemer minder pensioen op, en is er geen AOW voordat hij of zij 65 wordt. Dit maakt het voor de werknemer bijna onmogelijk eerder met pensioen te gaan zonder extra voorzieningen te treffen. 

Pensioenregeling heeft pensioenleeftijd vóór 65 jaar

Het lijkt een beetje raar: een pensioenregeling waarin de werknemers vóór de 65-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken, terwijl de overheid nou net wil dat er bij de pensioenopbouw van een pensioendatum van 65 jaar werd uitgegaan.Toch kan dat.

De pensioenregeling gaat dan niet uit van het maximale jaarlijkse opbouwpercentage zoals dat geldt voor een regeling met een pensioendatum van 65. Dat, maximale opbouwpercentage wordt dan omgezet in een lager opbouwpercentage met een lagere pensioendatum. Hierdoor mag in de pensioenregeling een lagere pensioenleeftijd worden gehanteerd. De fiscus hanteert hiervoor het volgende schema:

  Pensioenleeftijd volgens regelingMaximale opbouw in eindloon-regelingMaximale opbouw in middelloon-regeling
6522,25
641,882,11
631,771,99
621,661,87
611,571,77
601,481,65

Deze percentages mogen voor een collectiviteit zonder meer worden gebruikt. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met het vroegpensioen of prepensioen dat de individuele werknemer in het verleden al heeft opgebouwd.

Bedenk overigens wel dat hiermee nog geen oplossing gevonden is voor het probleem dat de AOW pas uitgekeerd wordt vanaf de 65-jarige leeftijd.In de nieuwe regelgeving is overbruggingspensioen immers niet meer toegestaan. Als de werknemer het gemis aan AOW wil compenseren zal hij of zij hiervoor een deel van het ouderdomspensioen moeten inleveren.

40 deelnemingsjarenpensioen 

In de pensioenregeling kan een 40-deelnemingsjarenpensioen opgenomen worden. Dit pensioen mag, als 40 deelnemingsjaren zijn bereikt, toegekend worden vanaf leeftijd 63. Het is een levenslang pensioen dat het ouderdomspensioen aanvult tot 70% van het laatstgenoten inkomen. Er zijn overigens niet zoveel pensioenregelingen die deze pensioensoort kennen. Doordat deze pensioensoort pas opgebouwd mag worden nadat 40 deelnemingsjaren zijn bereikt, is invoering ervan een zeer kostbare zaak.

Aanwenden levenslooptegoed

Vanaf 1 januari 2006 kan de werknemer jaarlijks 12% van het bruto salaris belastingvrij opzij zetten in de levensloopregeling. Werknemers die zijn geboren na 1 januari 1950 maar vóór 1 januari 1955 mogen zelfs nog meer sparen. Het tegoed uit de levensloopregeling bedraagt hoogstens 2,1 jaarsalarissen. Dit bedrag mag de werknemer bijvoorbeeld gebruiken om 3 jaar eerder te stoppen met werken met een uitkering van 70% van het bruto salaris.

Langer doorwerken

De pensioenregeling kan bepalen dat werknemers langer mogen doorwerken en later met pensioen gaan. Met eventueel als voorwaarde dat dit alleen kan als u als werkgever hiermee instemt.

Bij uitstel van pensionering doen zich de omgekeerde effecten van vervroegde pensionering voor. Het ‘levert geld op’. Door het uitstellen van het pensioen stijgt de uitkering. Reken erop dat dit zo ongeveer 9% is voor ieder jaar dat het pensioen wordt uitgesteld. Ook is het mogelijk dat de werknemer nog pensioen opbouwt.

Let op! Werknemers die vallen onder de prepensioenovergangsregeling, hebben zonder meer recht om later te stoppen met werken. 

Deeltijdpensioen

Soms biedt de pensioenregeling de mogelijkheid in deeltijd met pensioen te gaan. Dan kan de werknemer voor een gedeelte van de werkweek het pensioen laten ingaan en voor het andere gedeelte blijven werken.

Let op! Werknemers die vallen onder de prepensioenovergangsregeling, hebben zonder meer recht op deeltijdpensioen.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer