Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Einde dienstverband

Niet alleen bij het begin, maar ook aan het einde van het dienstverband is aandacht voor het pensioen van belang.

Uw werknemer heeft een nieuw dienstverband

Als de nieuwe werkgever van uw werknemer deel uitmaakt van een sector waar een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is en uw onderneming hoort ook in die sector  thuis, dan loopt de pensioenregeling van uw werknemer gewoon door en is waardeoverdracht niet nodig.

Is dat niet zo, dan stopt de deelname van uw werknemer aan de pensioenregeling . Hij of zij houdt aanspraak op het opgebouwde pensioen, maar betaalt vanaf dat moment geen premie meer. U bent als werkgever verplicht de werknemer onmiddellijk te wijzen op zijn recht op waardeoverdracht. Meer informatie over waardeoverdracht vindt u in de brochure Waardeoverdracht, Pensioenmee naar je nieuwe baan? Daarnaast kunt u uw werknemer ook wijzen op de brochure 10 vragen over pensioen bij verandering van baan.

Geen nieuw dienstverband

Het kan zijn dat het dienstverband met uw werknemer wordt beëindigd zonder dat de werknemer zicht heeft op een nieuwe baan. De werknemer houdt aanspraak op het opgebouwde pensioen en betaalt vanaf dat moment geen premie meer. Ook al kan de werknemer daar niet direct gebruik van maken (omdat er nog geen nieuw dienstverband is) toch bent u als werkgever verplicht de werknemer onmiddellijk te wijzen op zijn recht op waardeoverdracht. Zolang als uw werknemer werkloos is en een WW-uitkering krijgt blijft recht bestaan op een deel van het partnerpensioen. Ook als dit partnerpensioen op risicobasis was verzekerd.  

Hoewel het dienstverband is beëindigd, kan soms toch nog verder pensioen worden opgebouwd:

  • Als de werknemer werkloos is en ouder is dan 40 jaar, kan de werknemer zolang hij een loongerelateerde werkloosheidsuitkering ontvangt, voortzetting van de pensioenregeling aanvragen bij de stichting FVP;
  • In sommige pensioenregelingen is geregeld dat de werknemer na onvrijwillig ontslag de pensioenregeling voor eigen rekening voor ten hoogste drie jaar kan voortzetten;
  •  Als het dienstverband met de werknemer wordt beëindigd door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de werknemer, wordt in veel pensioenregelingen de pensioenopbouw (gedeeltelijk) voortgezet zonder nog premie moet worden betaald. 

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer