Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Employee Benefits

Onder Employee Benefits worden alle aan werknemers gerelateerde voorzieningen en verzekeringen verstaan. Employee Benefits zijn erg belangrijk voor de werkgever en de werknemers en maken een groot deel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket uit.

Employee Benefits bestaan onder andere uit:

  • Pensioen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Ziektekosten
  • Ziektewet en Arbodienstverlening
  • Algemene Nabestaandenwet
  • Bedrijfssparen

Werkgever

Voor de werkgever is het belangrijk dat de Employee Benefits aantrekkelijk, betaalbaar en beheersbaar zijn en blijven. Van der Borden Appel is de actieve partner die voor u en namens u, uw Employee Benefits kan opzetten, aanpassen en beheren.

Of uw Employee Benefits verzekerd zijn of dat uw Employee Benefits verzorgd worden door een pensioenfonds, Van der Borden Appel is de professionele adviseur voor u als werkgever.

Werknemer

Employee Benefits maken een groot deel uit van het totale beloningspakket. Helaas leert de praktijk dat het over het algemeen niet duidelijk is wat alle voorzieningen inhouden en wie wat betaalt. Als u gaat wisselen van baan of als er grote veranderingen in uw privé- leven plaatsvinden, dan heeft dit zeker invloed op uw Employee Benefits.

Communicatie

uitleg employee benefits De Employee Benefits die een bedrijf haar werknemers aanbiedt, zijn vaak complex en niet altijd even duidelijk voor alle betrokkenen. U heeft wellicht als werkgever behoefte aan een neutrale, onafhankelijke adviseur die namens u met uw werknemers in gesprek kan treden inzake persoonlijke vragen van uw werknemers, zoals: 

  • mogelijk pensioentekort
  • huwelijk, samenwonen, echtscheiding etc.
  • bijstortmogelijkheden.

Bent u op zoek naar een externe adviseur inzake Employee Benefits voorlichting?Van der Borden Appel is gespecialiseerd in het communiceren over Employee Benefits.

Wilt u meer weten? Mail ons en wij nemen contact met u op.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer