Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Invoeren van een Pensioenregeling

Verplichte regeling

U bent als werkgever in principe niet verplicht een pensioen te regelen voor uw werknemers. Maar wel als er in uw branche een pensioenregeling verplicht gesteld is. Is dat het geval, dan meldt u uw werknemers verplicht aan bij het bedrijfstakpensioenfonds. Ongeveer driekwart van de werknemers in Nederland is aangemeld bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Geen verplichte regeling

Is er geen verplicht gestelde regeling, dan kunnen werkgever en werknemer wel samen een pensioenregeling maken. Dat gebeurt binnen het arbeidsvoorwaardenoverleg. Er worden dan binnen de CAO afspraken gemaakt worden over de pensioenregeling. Een andere mogelijkheid is dat de regeling afgestemd wordt met de ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging. Bij de vaststelling van de pensioenregeling moet u rekening houden met de eisen die de fiscus stelt. Wilt u daar meer over weten? Klik dan hier. De overeengekomen pensioenregeling kan uitgevoerd worden door een ondernemingspensioenfonds of door een verzekeringsmaatschappij. Wilt u meer weten over verschillende soorten pensioenregelingen? Klik dan hier 

Overgang van onderneming

Als u een bedrijf overneemt, kunt u verplicht zijn pensioen te regelen voor de werknemers van dat bedrijf. Deze situaties zijn mogelijk:

* er was in het bedrijf dat u overneemt geen pensioenregeling, dan bent u wettelijk verplicht de regeling die u voor uw eigen werknemers heeft, aan te bieden aan de werknemers van het overgenomen bedrijf.

* er was er in het overgenomen bedrijf wel een pensioenregeling en uw eigen bedrijf heeft geen pensioenregeling, dan moet u voor de werknemers van het overgenomen bedrijf de pensioenregeling voortzetten.

Gelijke behandeling

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daarom zijn werkgever en werknemer (of sociale partners) vrij de pensioenregeling naar eigen inzicht vorm te geven. Daarbij is wel speciaal aandacht vereist voor gelijke behandeling:

  • Deeltijdwerkers. De pensioenregeling mag deeltijdwerkers niet van deelname uitsluiten. Als in de pensioenregeling wordt gewerkt met een franchise, dan moet deze voor de deeltijdwerker naar rato worden toegepast;
  • Mannen en vrouwen. De pensioenregeling mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Ook niet indirect. Sluit de regeling bijvoorbeeld administratieve krachten uit, en zijn dat voornamelijk vrouwen, dan is dat niet toegestaan.
  • Tijdelijke werknemers. De pensioenregeling mag in beginsel tijdelijke werknemers niet anders behandelen dan vaste krachten. Uitsluiting van tijdelijke krachten is daarmee verboden. Bovendien moet u voorzichtig zijn met het hanteren van wachttijden of drempelperiodes;
  • Leeftijd. Een toetredingsleeftijd of pensioenleeftijd is toegestaan. Maar stelt de pensioenregeling andere leeftijdsgrenzen dan kan dit leiden tot verboden onderscheid. Denk bijvoorbeeld aan leeftijdsgrenzen in een eindloonregeling of aan een franchise die per leeftijdscategorie verschilt.

 

 Hulp nodig bij het invoeren van de pensioenregeling? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer