Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Email[email protected]

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Overlijden

Weleens over nagedacht wat er gebeurt als je overlijdt? Hoe blijven je partner en kinderen dan achter? Dat regel je via je pensioen. Wat ze krijgen is mede afhankelijk van het tijdstip van overlijden:

Overlijden vóór de pensioendatum

Het pensioen voor je nabestaanden is vaak minder dan je denkt. Het is meestal 70% van je bereikbare ouderdomspensioen. Is je partner 65, dan krijgt zij of hij ook  AOW. Het is nog maar de vraag of je nabestaande bovenop het partnerpensioen nog een (volledige) Anw-uitkering krijgt van de overheid. Die kans is niet groot. Klik hier voor de voorwaarden. Lang niet elke pensioenregeling kent een voorziening om het gemis aan Anw te compenseren. Het is dus belangrijk om goed te kijken wat je partner krijgt als jij komt te overlijden. Dat geldt zeker omdat tegenwoordig in veel pensioenregelingen het partnerpensioen ‘op risicobasis is verzekerd. Zo’n pensioen vervalt bij ontslag. Bij wisseling van baan heb je dan altijd een tekort aan partnerpensioen. Tenzij je bij je ontslag een deel van je ouderdomspensioen hebt omgeruild in partnerpensioen. Daar komt nog bij dat je, als je eens gescheiden bent, een het deel van het partnerpensioen hebt moeten afstaan aan je ex. Als je na echtscheiding opnieuw trouwt, krijgt je nieuwe partner daardoor een aanzienlijk lagere uitkering als je komt te overlijden. Het is soms nodig om aanvullende maatregelen te nemen, zeker als je nieuwe partner volledig van jouw inkomen afhankelijk is.Tenslotte kennen veel pensioenregelingen een korting op het partnerpensioen als jij en je partner meer dan 10 jaar in leeftijd verschillen. Die korting bedraagt vaak 2,5% voor elk jaar dat het leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar. Tegen deze korting wordt overigens vaak bezwaar gemaakt, omdat sprake zou zijn van ongelijke behandeling tussen vooral mannen en vrouwen. De jongere partner is immers vaak een vrouw. Meer dan eens heeft de Commissie gelijke behandeling de korting op de uitkering aangemerkt als ongeoorloofde ongelijke behandeling. Hoe dan ook, in veel gevallen kan het partnerpensioen behoorlijk tegenvallen.

Overlijden na de pensioendatum

Bijna alle pensioenregelingen bepalen dat je vóór de pensioendatum moet zijn getrouwd, geregistreerd of moet samenwonen. Wanneer je pas na je pensionering trouwt of gaat samenwonen, heeft je partner gewoonlijk geen recht op een uitkering na jouw overlijden. Tegenwoordig is in veel pensioenregelingen het partnerpensioenpensioen ‘op risicobasis verzekerd. Dan is er bij overlijden na de pensioendatum geen uitkering voor de partner. Pensioenregelingen bieden daarom de mogelijkheid om op de pensioendatum een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. Dan is er na je overlijden dus wel een uitkering voor je partner. Deze uitkering is echter lager dan het partnerpensioen dat je partner zou hebben gekregen bij overlijden vóór je pensioendatum. Je ouderdomspensioen wordt immers verlaagd door de ruil. Het partnerpensioen is 70% van dat lagere ouderdomspensioen. Heb je in je pensioenregeling partnerpensioen opgebouwd (recent of in het verleden), dan blijft dat bij pensionering behouden. Ga na hoeveel dat is en of het voldoende is om van te leven. Je kunt het opgebouwde partnerpensioen inruilen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Dat kun je bijvoorbeeld doen als je geen partner (meer) hebt, of als je partner in haar of zijn eigen inkomen kan voorzien. Let wel: als je het partnerpensioen inruilt, is er na je overlijden geen uitkering voor je partner. Zij (of hij) moet daar dus mee instemmen.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer