Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Trouwen, kinderen, samenwonen

Waarom zou je bij je pensioen moeten stilstaan als je gaat trouwen of kinderen krijgt? Omdat je er via je pensioenregeling voor kunt zorgen dat je partner en kinderen financieel goed achterblijven als jij komt te overlijden.

Trouwen of samenwonen

Weet jij hoe je partner financieel achterblijft als jij wegvalt? Of andersom? Als je een pensioenregeling hebt, krijgt je partner na jouw overlijden vaak een uitkering: nabestaanden- of partnerpensioen. Raadpleeg voor de zekerheid je pensioenreglement of doe navraag bij je pensioenuitvoerder. Is dat bij jullie goed geregeld? Let op of:

  • je huwelijk of samenwonen moet aanmelden bij je werkgever en/of pensioenuitvoerder
  • er uitzonderingen zijn in de pensioenregeling
  • dit je eerste of tweede huwelijk is
  • de uitkering voldoende is om van te leven. Het is namelijk minder dan je huidige salaris en minder dan je pensioen
  • je partner aanspraak kan maken op een nabestaandenuitkering (Anw) van de overheid

Ben je niet getrouwd of is je relatie niet geregistreerd bij de burgerlijke stand? Dan is er kans dat de partner met wie je ongehuwd samenleeft, na je overlijden géén partnerpensioen krijgt. In nogal wat pensioenregelingen is er helemaal geen partnerpensioen geregeld voor de niet geregistreerde partner. Als dat wel het geval is stellen pensioenregelingen dan eisen aan de duur van je relatie. De vereiste termijn kan variëren van een half tot wel vijf jaar. Of een samenlevingsovereenkomst is verplicht. Voldoe je niet aan de eisen, dan kan je partner na je overlijden geen aanspraak op maken op een partnerpensioen. Even checken dus! Sommige pensioenregelingen bieden de keuze om wel of niet iets te regelen voor als jij overlijdt. Heel vaak is dat het geval bij beschikbarepremieregelingen. Ook in middelloonregelingen en eindloonregelingen kun je vaak zelf keuzes maken. Toen je nog alleenstaand was heb je er waarschijnlijk voor gekozen niets te regelen voor een partner. Als je gaat trouwen of samenwonen moet je daar even bij stilstaan. Als je partner van jouw inkomen afhankelijk is en zelf niet genoeg verdient, moet je je keuze herzien. Zorg ervoor dat je de wijziging van je keuze op tijd meedeelt aan je pensioenuitvoerder.

Uitzonderingen

Trouw je pas na je pensionering (of ga je daarna pas samenwonen), dan krijgt je partner na je overlijden géén partnerpensioen.

Als jij en je partner veel in leeftijd verschillen, dan komt het nogal eens voor dat het partnerpensioen wordt gekort. Heeft je veel jongere overblijvende partner geen eigen inkomen, dan kan hij of zij dus in de problemen komen. Kijk je pensioenregeling hierop na en bespreek samen of je iets aanvullends moet regelen. 

Tweede huwelijk

Ben je ooit gescheiden? Denk er dan aan dat het partnerpensioen voor je nieuwe partner verminderd wordt met het bedrag dat je ex krijgt aan bijzonder partnerpensioen. Het kan dus zijn dat je nieuwe partner daardoor na jouw overlijden te weinig inkomen heeft.

Anw

De kans dat je partner een uitkering van de overheid krijgt vanuit de Algemene nabestaandenwet (ANW) wordt steeds kleiner. Je partner moet dan:

  • op de dag van jouw overlijden jonger zijn dan 65 jaar én
  • geboren zijn vóór 1 januari 1950 of
  • kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar of
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

Ook is de Anw-uitkering gering. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl. Je kunt dus nu al nagaan of je partner voor zon ANW-uitkering in aanmerking komt. Is dat niet zo? Heeft je partner een eigen inkomen? Tref tijdig maatregelen tegen de financiële gevolgen van je overlijden. Sluit bijvoorbeeld een Anw-hiaatverzekering af.

Kinderen krijgen

Voor je kinderen is er meestal automatisch een wezenpensioen na je overlijden. Je hoeft je kind na de geboorte niet apart aan te melden. Helemaal zeker is dat echter niet. Je kunt het beste hierover je pensioenreglement raadplegen of navraag doen bij je pensioenuitvoerder. Dan kom je ook te weten tot welke leeftijd ze een wezenpensioen krijgen en hoe hoog het bedrag is

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer