Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Email[email protected]

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Zelfstandige

Als zelfstandig ondernemer bouw je geen pensioen op en heb je op je 65e dus alleen AOW. Slechts een aantal beroepsgroepen heeft een verplichte beroepspensioenregeling. Zo’n regeling geldt dan juist voor zelfstandigen. Meestal is er dus geen regeling en moet je als zelfstandig ondernemer zelf zorgen voor een aanvullend pensioen. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

Overigens moet je als zelfstandig ondernemer ook zelf zorgen voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering behoort tot je bedrijfskosten.

Voortzetten pensioenregeling

Als je je dienstverband beëindigt om zelfstandig ondernemer te worden, is het in principe mogelijk om tien jaar lang vrijwillig en voor eigen rekening de pensioenregeling voort te zetten. Dat kan een goede keuze zijn. Let er echter wel op dat niet iedere pensioenregeling die mogelijkheid ook biedt. Als over die voortzetting niets vermeld staat in het pensioenreglement, vraag het dan even na bij je pensioenuitvoerder.

Oudedagsreserve

Als je bedrijf winst maakt, mag je een deel daarvan als oudedagsreserve op je balans opnemen. Daarvoor moet je ook wel echt een ondernemer zijn. Dat betekent onder meer dat je jaarlijks ten minste 1.225 uren voor de onderneming werkt. Je mag dan 12% van je jaarwinst toevoegen aan de reserve met een maximum van € 11.227 (2006: € 11.050). De oudedagsreserve mag niet groter zijn dan het ondernemingsvermogen. Heb je premies moeten betalen voor een verplicht gestelde pensioenregeling, dan moet je deze premie in mindering brengen op het gestelde maximumbedrag. Elk jaar mag je opnieuw beslissen of je een deel van de winst als oudedagsreserve opneemt. Let er wel op dat je met je oudedagsreserve niet echt een pensioen opbouwt. Je hebt alleen een fiscale reserve gevormd. Over die reserve moet je straks afrekenen met de fiscus.

De oudedagsreserve neemt verplicht af als:

  • het bedrag je ondernemingsvermogen overtreft
  • je de onderneming (deels) staakt
  • je 65 wordt
  • je geen 1.225 uur per jaar meer in de onderneming werkt.

Als de oudedagsreserve afneemt, wordt het bedrag van de afname weer bij je winst geteld.

Lijfrente

Je kunt ook voor je oudedag sparen via het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Naast de gewone mogelijkheden van lijfrentepremieaftrek zijn er speciale mogelijkheden voor ondernemers. Je mag namelijk (een deel) van je oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. Daarnaast mag je, als je de onderneming staakt, de stakingswinst omzetten in een lijfrente. De hoogte van die aftrek hangt af van je leeftijd op het moment dat je met de onderneming stopt.  De aftrek is € 411.698 (2006: € 405.214) bij:

  • overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder;
  • overdrachten door invalide ondernemers;
  • het staken van de onderneming door overlijden.

De aftrek is € 205.854 (2006: € 202.612) bij:

  • overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar;
  • overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan.

In overige gevallen is de aftrek € 102.932.311 (2006: € 101.311).

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer